top of page
photo-1461280360983-bd93eaa5051b.jpeg

TEAM IS KEY

Specialisten in teamwerk

Team Is Key is een innovatieve netwerkorganisatie van sociaal maatschappelijke ondernemers met een teamgerichte aanpak van arbeidsmarktvraagstukken.

Team is Key: Service

TEAMONTWIKKELING

team-386673_640.jpg

Mensen kunnen met elkaar verbinden op basis van (h)erkenning op verschillende niveaus: wat ze doen, hoe ze doen, voor wie ze doen en waarom ze doen. Naast dat het voor jezelf belangrijk is om te weten wie je bent, wat je kan en waar je naar toe wilt, is het ook belangrijk om binnen een team dit van elkaar te weten.

DIVERSITEIT

Nieuwe huurders

Diversiteit in teamwerk komt de effecten van samenwerking te goede. Wij zijn gespecialiseerd in het samenstellen en begeleiden van teams met verschillende culturele en sociaal-maatschappelijke achtergronden en ervaringen.

SAMENWERKEN

Samenwerken

Samenwerken gaat niet vanzelf. Onze aanpak is gericht op co-creatie en participatie. Met een persoonlijke aanpak werken wij aan vertrouwen op basis van gelijkheid en vrijheid, maar niet vrijblijvend.

Team is Key: Services
bottom of page